desa kabela wuntu

 

STRUKTUR ORGANISASI DESA KABELA WUNTU KECAMATAN KATIKU TANA

Gustiawan Walawengu, S.Sos Kades
Petrus Woli Sekdes
Yeremias U. Sipul Kaur Umum & Perencanaan
Charles U. J. Sabakodi Kaur Keuangan
Besi Dima Mesa Kasie Pemerintahan
Andrias U. S. Ibidayi Kasie Kesejahteraan & Pelayanan
Herman U. K. Anabuni Kadus I
Agustinus U. Neka Jarawoli Kadus II
Umbu Maja Koda Mesa Kadus III